Planleggingsdager barnehageåret 2018/2019

Mandag 10. september

Fredag 23. november

Onsdag 2. januar

Fredag 31. mai

Fredag 14. juni