Planleggingsdager barnehageåret 2017/2018

Mandag 31. juli

Torsdag 17. august

Fredag 24. november

Tirsdag 2. januar

Fredag 18. mai