Eierstyret

EIERSTYRET

Eierstyret er et kontrollorgan for andelslaget/barnehagen og fungerer som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene.

Eierstyret skal ha fire medlemmer og to varamedlem. Medlemmene velges av eierne på årsmøtet. Hvert medlem velges for to år av gangen. Man tiltrer vervet fra man blir valgt/årsmøtet.

Kun to styremedlemmer er på valg samtidig - dette for å sikre kontinuitet.

Eierstyret skal drive andelslaget på beste måte, i samsvar med lagets vedtekter og årsmøtets vedtak.

Eierstyret består fra 20.01.2020 av følgende medlemmer:

Leder: Kine Arvei (Tindra på Klatremus)

Styremedlem: Rune Støland ( Arthur, Klatremus - Edvald, Brumlemann)
Styremedlem: Karen Borge Andersen (Frida, Klatremus - Einar, Brumlemann)
Styremedlem: Nicolai Rømcke (Morten, Ekornbarna- Louise , Brumlemann)

Varamedlem: Cathrine Ege (Melvin, Ekornbarna)
Varamedlem: Kathrine Grønstein ( Karl-Wilhelm, Ekornbarna)

+ Hanne Marie Hansen

Har du spørsmål til eierstyret eller noe du ønsker tatt opp? Vennligst ta kontakt med en av oss eller send en e-post til styrer@orenbarn.no.

Vedtekter til Øren Andelsbarnehage